Hos Vitality Group kan vi tilbyde kursus i Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse.

Kurserne afholdes under de til alle tider gældende regler og kursusbevis udstedes fra Dansk Førstehjælpsråd.

Førstehjælp

Hverdagen byder på uforudsete hændelser, der kræver, at vi kan handle hurtigt, hvis uheldet er ude.

Med et førstehjælpskursus bliver du uddannet til at kunne hjælpe ved både små og store ulykker - og endda være med til at redde liv.

Elementær Brandbekæmpelse

Kurset består blandt andet i, at give deltagerne viden og færdigheder vedrørende brandslukning således, at de kan handle korrekt i brandsituationer, samt være i stand til at slukke mindre brande med simple eller improviserede midler.

 

 

Vitality Group | CVR: 26872804 | København  | Tlf.: +45 27 12 13 12